Về chúng tôi

Chọn mường ảng để là nơi xuất phát là nơi sinh ra của muongangcoffee là sự trân trọng của những Người yêu cà phê phía Bắc. Cái sự suy tư, trầm lắng, lạnh lùng như đầy sôi sục, máu lửa. Đã đem lại nguồn cảm hứng, đam mê bất tận đối với hạt cà phê mường ảng.

Chọn mường ảng để là nơi xuất phát là nơi sinh ra của muongangcoffee là sự trân trọng của những Người yêu cà phê phía Bắc. Cái sự suy tư, trầm lắng, lạnh lùng như đầy sôi sục, máu lửa. Đã đem lại nguồn cảm hứng, đam mê bất tận đối với hạt cà phê mường ảng.